FRACCIÓN XXXIV.- SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS

Responsable: Subdirección de Recursos Humanos.
Frecuencia de actualización: Trimestral.
Última actualización: 05 de enero de 2017
Personal comisionado o con licencia